Skip to main content
0
Blog

ทำความรู้จัก GUERCIOTTI

เป็นเวลากว่า 50 ปี ที่ธุรกิจสัญชาติอิตาลีของตระกูล “GUERCIOTTI” เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของ “จักรยาน” โดย บริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อปี คศ.1964 (more…)
wci
April 28, 2015